Família MAKER

Família MAKER

cultura maker, programació i tinkering per la família

El Robot Pintor · Drawbot

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT

Amb aquesta activitat construirem un robot pintor o “Drawbot”. Els drawbots són objectes motoritzats que es mouen de manera aleatòria deixant una marca traçant la seva ruta. Estan fets amb materials senzills ( retoladors, gots, recipients… ) i es desplacen gràcies a la vibració d’un motor.

MATERIAL NECESSARI


Per construir el robot es necessita:

 1. Got de plàstic o paper
 2. Tres o quatre retoladors
 3. Un motor de corrent continu
 4. Un porta-piles
 5. 1 pila de 1,5V
 6. Un tros de tub o un contrapès petit
 7. Tisores
 8. Cinta doble cara i/o cinta adhesiva
 9. Tira/Full de paper blanc

Opcionalment:

 • Un interruptor per encendre i apagar.
 • Material per decorar el drawbot.

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

 1. Decorar prèviament el got si és de paper amb colors, enganxines, etc.
 2. Agafar el got cap per vall i enganxar a la part exterior els tres o quatre retoladors fent la funció de potes. És important donar estabilitat al got.
 3. A la part exterior enganxem el porta-piles tenint en compte que el cable ha d’arribar fins els contactes del motor que anirà a la part superior del got.
 4. A la part superior enganxem el motor ( amb cinta de doble cara ) posant l’eix a la part externa del got fent que sobresurti en la seva totalitat.
 5. Connectar cada cable del porta-piles a un dels borns del motor.
 6. Una vegada connectat posarem a l’eix del motor un tros de tub ( o contrapès ) . Si variem la seva longitud podrem veure que el comportament/moviment del robot és diferent.
 7. Estirar un full blanc al terra. Serà per on es mogui el drawbot.
 8. Posar la pila al porta-piles per engegar el drawbot i deixar aquest sobre el paper…i a pintar!!!!

 

OBJECTIU PEDAGÒGIC

 1. Crear un circuit elèctric.
 2. Crear un drawbot permet al nen/nena investigar conceptes que estan a la intersecció de l’art, la ciència i la tecnologia (STEAM).
 3. Expressar la creativitat de cada persona. No hi ha 2 drawbots iguals!!
 4. Durant el procés de muntatge el nen/nena ha dissenyat, testejat, fallat i replantejat el seu propi disseny.
 5. Fer l’activitat en família reforça la cooperació i la socialització del nen/nena.

DESCARREGA FITXA ACTIVITAT


familiamaker.xavidominguez.com ;-)